Dây chuyền thiết bị

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động, cộng đồng và toàn xã hội, theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như cho sự  phát triển chung của xã hội.

Khái niệm “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” tuy còn khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng vấn đề này luôn được công ty cổ phần sản xuất và công nghệ Nhựa VLC chú trọng.

 

Coi nhân sự là trung tâm phát triển,
thể hiện văn hóa doanh nghiệp

 

Với sứ mệnh tạo ra một lực lượng lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có tâm, có tầm phục vụ cho sự phát triển và hội nhập của công ty, trong suốt quá trình phát triển, VLC đặc biệt quan tâm, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực. Hàng năm, đơn vị liên tục tổ chức, tạo điều kiện cho CBCNV theo học các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn như: quản lý doanh nghiệp, quản lý kho, kiến thức kinh doanh, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy,… Chủ động tiếp nhận công nghệ sản xuất mới, vận hành các thiết bị sản xuất hiện đại.

Từ định hướng đúng, sản xuất kinh doanh của VLC các năm đều tăng, đảm bảo việc làm và thu nhập năm sau cao hơn năm trước, từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho CBCNV. ). Lãnh đạo VLC cho biết, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với người lao động như: BHYT, BHXH,….. VLC còn dành kinh phí đáng kể cho trang bị cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao sau giờ làm việc.