Giới thiệu

Giới thiệu về tập đoàn VLC

Công ty Cổ phần Bao bì VLC thuộc Tập đoàn kinh tế VLC, với số vốn hơn 2.000 tỷ đồng tập đoàn đã góp vốn thành lập công ty bao bì VLC theo giấy chứng nhận ĐKKD và Đăng ký thuế số 020113619 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày  13/11/2010.

Tập đoàn kinh tế VLC, bao gồm 8 công ty thành viên sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề. Các công ty trong tập đoàn bao gồm:

 

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Công ty TNHH Vico

 

Công ty Cổ phần Vilaco

Công ty Cổ phần Sivico

 

Công ty cổ phần Sơn Hải phòng số 2

 

Công ty Cổ phần  Bất động sản Sơn & Hóa chất  Á Châu

 

Công ty Cổ phần bao bì VLC

 

Công ty Cổ phần Sơn dầu khí

VLC GROUP 05 năm Thành lập và Phát triển