Công ty Cổ phần Bao bì VLC thuộc Tập đoàn kinh tế VLC, với số vốn hơn 2.000 tỷ đồng tập đoàn đã góp vốn thành lập công ty bao bì VLC theo giấy chứng nhận ĐKKD và Đăng ký thuế số 020113619 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày  13/11/2010.

Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đã dịch chuyển qua thời điểm khó khăn nhất. Với sự hợp tác tin tưởng và hỗ trợ có hiệu quả của một số tập đoàn kinh tế mạnh trong nước, của các tổ chức quốc tế, Tập đoàn VLC đã nỗ lực đẩy mạnh tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên, giữ vững và ổn định, duy trì sự tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và không ngừng nâng cao năng lực

Tập đoàn VLC là một trong những tập đoàn công nghiệp tư nhân đầy sức trẻ, khởi đầu từ một doanh nghiệp nhà nước được thành lập vào ngày 25/01/1960. Trên 50 năm xây dựng và phát triển, công ty cổ phần Sơn Hải Phòng – công ty đầu tiên của tập đoàn VLC giữ vai trò nòng cốt chủ đạo trong liên doanh, liên kết thành lập các doanh nghiệp vệ tinh, chuẩn bị cơ sở vật chất tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng tập đoàn.

Đến tháng 03/2010 tập đoàn VLC chính thức được thành lập bao gồm 08 công ty thành viên, thuộc 04 nhóm sản phẩm chính: Sơn, bột giặt và hóa mỹ phẩm, bao bì, bất động sản.