Giới thiệu

Chiến lược phát triển và Tầm nhìn

Là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bao bì PP lớn và có uy tín tại thị trường Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận Công ty Cổ Phần bao bì VLC phấn đấu
     * Trở thành công ty sản xuất bao bì PP dệt hàng đầu Việt Nam.
     * Chuyên cung cấp các loại bao bì cao cấp đa dạng về chủng loại và mẫu mã.
Tầm nhìn đó được thực hiện hóa bằng chiến lược phát triển được hoạch định rõ ràng:
     * VLC Packs luôn hướng đến những khách hàng mục tiêu sử dụng bao bì cao cấp, bao bì thân thiện môi trường.
     * VLC Packs quyết tâm đến năm 2020 nâng công suất nhà máy lên 60.000.000 vỏ bao/năm.
     * VLC Packs thực hiện mục tiêu đến năm 2020 doanh thu đạt 300 tỷ/năm.